PROJEKT „NADBUŻAŃSKIE LABORATORIUM WIEDZY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WOLI UHRUSKIEJ”

Regionalny Program Operacyjny

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020.

Projekt realizowany od sierpnia 2017 r. do czerwca 2020 r.

 

Projekt jest skierowany do uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego    w Woli Uhruskiej, nauczycieli w/w szkoły oraz pośrednio do szkoły.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT oraz w zakresie właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) u uczniów Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej do końca czerwca 2020 roku przy pomocy indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, utworzenia warunków do nauczania eksperymentalnego oraz uwzględnienia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i uczennic.

Cel zostanie osiągnięty poprzez podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli, doposażenie szkoły w zakresie pracowni przyrodniczej i ICT oraz przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kół zainteresowań, projektu edukacyjnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i uczennic - indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

loading...

 

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 -III edycja projektu-  uczestniczy 10 uczniów z gimnazjum (2 grupy po 5 uczniów), którzy zostali zakwalifikowani przez szkolną komisję. Koordynatorem projektu jest Pan Mirosław Konieczny, natomiast nauczycielem wspomagającym Pani Dorota Mikulska.

loading...
 

Adres:

Zespół Szkół w Woli Uhruskiej

Ul.Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska

Telefon: 82 591 52 36;                            Fax: 82 591 52 36 

                                                      e-mail: 

sekretariatwola@poczta.onet.pl

075325
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkich odwiedzin
32
131
340
73893
4168
5964
75325
Your IP: 3.239.236.140
2021-01-27 05:07