Spis treści

Aktualna informacja o Zespole Szkół w Woli Uhruskiej

według stanu na 01 września 2016 roku

Metryczka:

 1. Skład Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej:
  -          sześcioklasowa szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi dzieci sześcioletnich,
  -          trzyletnie gimnazjum,
  -          sezonowe (szkoła podstawowa) i całoroczne (gimnazjum) szkolne schronisko młodzieżowe
 2. Organ prowadzący szkołę -                                       Gmina Wola Uhruska
 3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny –               Lubelski Kurator Oświaty
 4. Patronat naukowy-                                                    IFS UMCS Lublin
 5. Liczba uczniów-                                                         276 (łącznie)
  -szkoła podstawowa z „zerówkami”-                                    175
  -gimnazjum-                                                              101
 6. Średnia arytmetyczna liczba uczniów w oddziale-   18,4
 7. Liczba uczniów dojeżdżających-                                106
 8. Zmianowość-                                                             1
 9. Baza szkolna:
  obiekty oświatowe- budynek szkoły podstawowej przy ulicy Szkolnej 2 oraz budynek gimnazjalny przy ulicy Gimnazjalnej 34
  obiekty sportowe (2 sale gimnastyczne) podlegające pod GOSiR
 10. Zatrudnienie:
  -kadra kierownicza-   dyr. Mirosław Konieczny, wicedyr. Jolanta Szachałaj
  -liczba pracowników pedagogicznych-         27, (5 niepełnozatrudnionych)
  -liczba pracowników administracji i obsługi- 8,5 etatów
 11. Informacje dodatkowe:

W szkole jest zorganizowana świetlica szkolna oraz biblioteka. Uczniowie osiągają bardzo dobre i dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Świadczą o tym wyniki z klasyfikacji rocznej oraz oficjalne dane z egzaminów zewnętrznych. Nasi uczniowie są aktywni, chętnie biorą udział w konkursach i zawodach oraz zdobywają tytuły laureatów lub finalistów konkursów wojewódzkich z różnych przedmiotów. Dość mocnym punktem w pracy szkoły jest współpraca ze szkołami oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi z Polski i z zagranicy. Naszymi partnerami są: ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, ZSE i III LO w Chełmie, ZPiT Kresowiak w Woli Uhruskiej, LKS Vitrum w Woli Uhruskiej, KŁ nr 86 Szpak w Woli Uhruskiej, Koło PZW w Woli Uhruskiej, Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Parasol” w Woli Uhruskiej, Szkoła w Huszczy (Ukraina), Szkoła w Lubomlu (Ukraina), Szkoła Polska im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (Litwa), Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej „Barwy Kresowe” z Łucku, Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. M.K. Ogińskiego w Lubomlu.

Za zaangażowanie patriotyczno- wychowawcze szkoły otrzymaliśmy wyróżnienia w formie  Złotego Medalu „Opiekuna miejsc pamięci narodowej” przyznanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Medal „PRO MEMORIA” przyznany przez Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Adres:

Zespół Szkół w Woli Uhruskiej

Ul.Gimnazjalna 34, 22-230 Wola Uhruska

Telefon: 82 591 52 36;                            Fax: 82 591 52 36 

                                                      e-mail: 

sekretariatwola@poczta.onet.pl

075320
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkich odwiedzin
27
131
335
73893
4163
5964
75320
Your IP: 3.239.236.140
2021-01-27 04:42